Elektroda do zgrzewania jest urządzeniem służącym do przewodzenia prądu przez przedmiot obrabiany w celu połączenia dwóch elementów. W niektórych przypadkach elektrody są wykorzystywane do podgrzewania przedmiotu obrabianego w celu jego zginania lub formowania.

Podczas procesu spawania elektroda ulega zużyciu, ponieważ przekształca się z metalu wypełniającego w jeziorko stopionego metalu w spoinie. Powłoka elektrody spełnia kilka funkcji, które wpływają na jakość i konsystencję spoiny. Powłoka chroni elektrodę podczas przechowywania, wytwarza ochronną osłonę gazową, która zmniejsza narażenie na działanie powietrza i zanieczyszczeń, pomaga formować żużel i stanowi barierę stabilizującą łuk elektryczny pomiędzy końcówką elektrody a stopionym metalem w jeziorku spawalniczym.

Elektrody są dostępne w wielu kształtach i rozmiarach, z których każdy jest przeznaczony do określonych zastosowań.

Często są one identyfikowane za pomocą kodu znanego jako klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Spawalniczego (AWS). System AWS wykorzystuje cztero- lub pięciocyfrowe sekwencje numerów, które określają:

  • rodzaj spawanego materiału;
  • rodzaj prądu (stały lub zmienny) oraz biegunowość (elektroda ujemna lub dodatnia)

Elektrody spawalnicze służą do przewodzenia prądu przez przedmiot obrabiany w celu połączenia dwóch elementów. Proces ten może być realizowany za pomocą prądu stałego (DC) lub zmiennego (AC).

Spawanie to proces produkcyjny lub rzeźbiarski polegający na łączeniu materiałów, zwykle metali lub tworzyw termoplastycznych, za pomocą wysokiej temperatury w celu stopienia części, a następnie pozostawienia ich do ostygnięcia, co powoduje stopienie. Spawanie różni się od technik łączenia metali w niższych temperaturach, takich jak lutowanie twarde i miękkie, które nie powodują stopienia metalu rodzimego.

Oprócz stopienia metalu rodzimego do spoiny dodaje się zwykle materiał wypełniający, tworząc jeziorko stopionego materiału (jeziorko spawalnicze), które stygnąc, tworzy spoinę, która jest zwykle mocniejsza od materiału rodzimego. Do wytworzenia spoiny może być również stosowane ciśnienie w połączeniu z ciepłem lub samodzielnie.

Dwie główne kategorie procesów spawalniczych to spawanie i zgrzewanie oporowe. Procesy spawania termojądrowego wykorzystują ciepło do stopienia obrabianego materiału i dodatkowego materiału wypełniającego, tworząc jeziorko stopionego materiału (jeziorko spawalnicze), które po schłodzeniu tworzy spoinę o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego.

Co to są elektrody?

Elektroda to urządzenie służące do nawiązywania kontaktu pomiędzy przewodnikiem a niemetaliczną częścią (zwykle półprzewodnikiem) obwodu elektrycznego, w którym płynie lub z którego uchodzi prąd.

Elektrody są niezbędne do przewodzenia prądu elektrycznego przez materiały niemetaliczne, takie jak gazy i ciecze. Elektroda stosowana w spawaniu łukowym składa się z trzech głównych elementów: topnika, drutu rdzeniowego i powłoki. Powłoka na elektrodzie określa jej właściwości. Składa się ona z takich pierwiastków, jak tytan, cyrkon i magnez. Drut rdzeniowy jest wykonany ze stali lub aluminium z dodatkiem pierwiastków stopowych, takich jak nikiel, chrom lub wanad.