• Autor: Kasia
  • 10 października 2017

Jakie korzyści wynikają z bycia honorowym krwiodawcą?

Jakie korzyści wynikają z bycia honorowym krwiodawcą?

1024 640 Kasia

Oddawanie własnej krwi potrzebującym to przede wszystkim akt dobroci wynikający ze szlachetnych pobudek pomocy innym. Jednak, oprócz moralnej satysfakcji, krwiodawstwo wiąże się również z korzyściami materialnymi.

Na początku jednak wyjaśnijmy, czym różnią się od siebie tytuły Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy i Honorowego dawcy Krwi.
Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Zaś odznaka: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – przysługuje kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników oraz  mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Honorowa czekolada i nie tylko

Honorowemu Dawcy Krwi w dniu jej oddania przysługuje regeneracyjny posiłek o wartości kalorycznej 4.500 kcal, który przeważnie składa się ze znanych wszystkim 8 czekolad, 1 wafelka i soku.

W dniu oddawania krwi można również liczyć na zwolnienie z pracy. Jest  ono również wypisywane na czas okresowego badania lekarskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach wynikających z przepisów prawa pracy. Warto jednak zwrócić uwagę na trzy sprawy:

– obowiązek zwolnienia pracownika spoczywa na pracodawcy;

– powinniśmy wcześniej uprzedzić pracodawcę o planowanej nieobecności wynikającej z oddawania krwi;

– zwolnienie przysługuje na cały dzień lub na parę godzin, jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji.

Oprócz doraźnych ulg w dniu oddania krwi można jeszcze liczyć na ulgę podatkową z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa.

Specjalna ulga dla honorowych krwiodawców jest odliczana od dochodu (przychodu). Wysokość bonifikaty zależy bezpośrednio od oddanej krwi. Oblicza ją się mnożąc ilość realnie oddanej krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik w postaci ustalonego ekwiwalentu pieniężnego – za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym.

Krew Krzyżyk

Zasłużony Krwiodawca to oszczędzający Krwiodawca

Osobie z tytułem „Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy Krwi” przysługują zniżki na niektóre leki. Można je bezpłatnie dostać tylko na podstawie recepty wypisanej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Refundowane leki można znaleźć przez dedykowaną do tego wyszukiwarkę – zaznaczając opcję: ZHDK.

Najbardziej znaną jest również zniżka na komunikację miejską. Na uwagę zasługuje też ciekawa akcja „Dawcom w Darze”. Jest to inicjatywa wspierająca i promująca ideę krwiodawstwa w Polsce. Wszyscy Aktywni Honorowi Dawcy Krwi mogą liczyć na 10% – 30% zniżki w uczestniczących w akcji obiektach i firmach.

Z założenia inicjatywa  miała promować zdrowy i aktywny tryb życia, dlatego większość organizacji i firm biorących udział to schroniska, noclegi bądź sklepy sportowe. Jednak wraz ze wzrostem popularności, do akcji zaczęli zgłaszać się inni krwiodawcy posiadający własne firmy bądź usługi, dzięki czemu oferta staje się coraz bardziej różnorodna.

Dla kogo KrewKarta?

Każdemu, kto oddał krew przynajmniej dwa razy, po pewnym czasie jest wręczana bezpłatnie (lub za niewielką opłatą) karta identyfikacyjna grupy krwi. Zasady wydawania KrewKarty są określane przez wewnętrzne przepisy centrów krwiodawstwa. Na karcie umieszczone są przydatne informacje o potrzebnej do transfuzji grupy krwi w wypadku nieszczęśliwego zdarzenia.